Specialisatie

Fysiotherapie

De kern van fysiotherapie is het optimaliseren van het bewegend functioneren van de mens. Fysiotherapeutische behandelingen worden ingezet als het bewegend functioneren van iemand wordt verstoord of bedreigd. Deze fysiotherapeutische  behandelingen zijn gericht op het verbeteren en stimuleren van het vermogen tot herstel en aanpassing. Samen met u als patiënt zoeken we naar een juiste, op uw specifieke situatie afgestemde behandeling.

Hiervoor kunnen we verschillende interventies inzetten. Hierbij kunt u denken aan mobilisaties van gewrichten of spieren, massage en natuurlijk oefentherapie.

Binnen onze praktijk zijn er meerdere specialisaties aanwezig:

Manuele therapie

Manuele therapie als specialisatie van fysiotherapie is een behandeling die tot doel heeft de gewrichten beter te laten functioneren en de lichaamshouding en -bewegingen te verbeteren.  De behandeling bestaat naast uit mobilisatie en manipulatie (kraken) van gewrichten tevens uit het geven van instructies en adviezen

Sportfysiotherapie

Sportfysiotherapie is een specialisatie binnen de fysiotherapie die zich richt op de behandeling en begeleiding van sporters met lichamelijke klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat. Sportfysiotherapie is voor iedereen geschikt en niet alleen voorbehouden aan topsporters.

Onderscheidend aan sportfysiotherapie is dat er vooral ook gekeken wordt naar wat er u wél nog kunt doen tijdens het herstel van uw blessure.

Het Mulligan Concept

Manuele therapie volgens de Methode Mulligan is een veilige en effectieve manier van mobiliseren van gewrichten. Waar in de klassieke manuele therapie behandelingen vaak gepaard  gaan met manipulaties (kraken) van een gewricht,  is Mulligan gebaseerd op het pijnvrij mobiliseren van gewrichten en spieren zonder manipulaties.

Medical taping

Medical taping is een methode waarbij elastische tape gebruikt wordt om jouw spieren in hun functie te ondersteunen. De tape ondersteunt de spieren, zonder daarbij de beweging te beperken. Medical taping wordt gebruikt bij nabehandeling van blessures, het verminderen van ontstekingen of vochtophopingen, houdingscorrecties en behandeling van klachten door overbelasting . Ook neuro-reflectoire beïnvloeding (het verminderen van uitstralende pijn), bijvoorbeeld bij hoofdpijn, behoort tot de mogelijkheden. Ook bv hooikoorts kan met deze tape-techniek aangepakt worden. Medical taping is daarmee een revolutionaire behandelmethode die aanvullend is op de bestaande behandelmethodieken.

Echografie

Echografie is een beeldvormend onderzoek  naar de oorzaak van pijnklachten van bijvoorbeeld pezen, spieren en gewrichtsbanden. Het wordt gebruikt als aanvulling op  het reguliere onderzoek bij een spier- of peesblessure, of verdenking op een slijmbeursontsteking, verrekking of scheuring van gewrichtskapsel. Echografie wordt dan ingezet om exact in beeld brengen wat de blessure inhoudt. Zo kan er een behandeltraject op maat worden ingezet.

Dry needling

Dry Needling is een behandelmethode die ervoor zorgt dat gespannen spieren effectief worden behandeld. Door het aanprikken van deze pijnlijke spieren met een steriele naald, kan de spier snel en langdurig ontspannen